Yabancılarla Evlilik

Yabancılarla Evlilik

Yabancılarla Evlilik Genel Bilgi

quote

Evlilik Başvurusu yapmak için izlenecek adımlar şu şekildedir:

Evlenmek için nereye, nasıl ve hangi belgelerle başvurulur?
• Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin resmi ikametinin olduğu yerin evlendirme memurluğuna birlikte bizzat başvururlar.
• Başvuru, fotoğraflı evlilik için sağlık raporu, fotoğraflar ve nüfus cüzdanı gibi evrak hazırsa, kadın ve erkek veya onların resmi vekillerince (Noterden alınan; ilgililerin nikah işlemlerini yürütmeye yetkili kılan vekaletname ile vekil tayin edilenler)  örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan "Evlenme Beyannamesi" ile yapılır.
• Başvuru sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması, başvuruyu kabul eden memur tarafından yapılır.Sözlü başvuru durumunda, sözlü başvuru evlendirme memuru huzurunda evlenme beyannamesine geçirilerek taraflarca imzalanır; evlendirme memurları tarafından imzalar onaylanır.
• Evlenecek kişi, düzenlenecek özel vekaletname ile de evlenme işlemlerini yürütebilir.
 

Evlenebilmek için sağlanması gerekli belgeler nelerdir?
• Fotoğraflı,soğuk ve ıslak mühürleri muntazam olan,TC Kimlik Numarası bulunan ve okunmasını engelleyecek kadar yıpranmamış olan Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi.(Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmesi şarttır)
• Beşer(5) adet vesikalık fotoğraf: Verilecek 5er adet fotoğrafın inkilap kanunlarına uygun kıyafet içerisinde erkekler baş açık, cepheden ve başın yüz ile alın kısımlarını tamamen gösterir Şekilde çektirilmiş olması gerekir. Kadınların cepheden, yüz ve alın kısımları açık olmak kaydıyla başörtüsü ile çekilmiş fotoğrafları kabul edilir.
• Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını gösteren Aile Hekimliğinden alınan evlilik için fotoğraflı sağlık raporu
• RIZA BELGESİ: 16 yaşını doldurmuş erkek ve kadınlar ancak hakim kararıyla; 17 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış erkek ve kadınlar yasal temsilcilerinin izni ile evlenebilir. Yasal temsilcilerinin izni gereken bu durumda;

a) Evlenme Beyannamesindeki “Yasal Temsilcinin İzni” bölümündeki ayrılan bölümlere ana ve babanın veya vasisinin bizzat evlendirme memurunun huzurunda imza atması gerekir. Eşler ana ve baba veya vasi başka şehirde olup bizzat gelmeleri mümkün değilse bulundukları şehirde bir notere bizzat giderek çocuklarının evlenmesine rızalarının olduğunu gösteren noter tasdikli belgeyi (muvafakatnameyi) “Evlenme Dosyasına” konulmak üzere başvuru yapılacak evlendirme memurluğuna ulaştırmaları gerekmektedir.

b) Ana ve babadan birinin ölmüş olması durumunda sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir. Ana ve baba her ikisi de sağ ise ikisinin birden rızalarını belgelemeleri gerekir, sadece birinin razı olduğunu beyan etmesi geçerli değildir.

c) Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir.

İlgili Dosyalar (PDF)