HABERLER

SURİYE UYRUKLU YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ KRİTERLERİ HAKKINDA BİLGİ

Ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle Türkiye’ye gelmiş ve İlgili makamlarınca ikamet izni verilmiş bulunan Suriye uyruklu yabancılara ikamet izin sürelerini aşmamak üzere, değerlendirme kriterlerine tabi tutulmaksızın çalışma izni verilmesi uygunbulunmuştur. Bu itibarla ilgili Makamlardan alınmış en az 6 ay süreli ikamet tezkeresi bulunan Suriye vatandaşlarını istihdametmek isteyen işverenlerimizin internet sitemizde belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapmaları halinde talepler Bakanlığımızca değerlendirmeye alınacaktır.